www.archive-dk-2014.com » DK » V » VBMK

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 224 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Forside
  Descriptive info: .. Forside.. Om VBMK.. Kørerprofiler.. Træningstider.. Galleri.. Kalender.. Støtteforeningen.. Sponsorer.. Trænigen er AFLYST i aften d.. 30.. 09.. 2014.. 30/09-2014 kl.. 14.. 11.. Pga.. regn er der INGEN træning på Bredbanen!.. Læs mere -->.. Speed Club Super A.. 24/09-2014 kl.. 20.. 01.. En super skøn sensommeraften kunne danne rammen om det aflyste Super A  ...   02.. 06.. Vi håber det gør en masse glade MEN vi skal stadig have tilmelding til løb og fest på formand@vbmk.. dk eller i Kiosken for deltagelse.. Du kan se flere nyheder i vores nyhedsarkiv.. Se flere billeder her.. Kontakt.. Spørgsmål eller kommentar.. Info.. Vissenbjerg-Bred Motorklub.. Lundegårdsvej 6.. 5492 Vissenbjerg.. E-mail:.. formand@vbmk.. dk.. facebook.. com/vbmk..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Forside
  Original link path: /forside/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Om VBMK
  Descriptive info: Vissenbjerg Bred Motorklubs Bestyrelse:.. Formand:.. Henrik Christensen.. Tlf.. : 4016 7900.. Mail:.. h.. c@danblumen.. com.. rundmail til alle bestyrelsesmedlemmer.. Kasserer, medlems- licensansvarlig:.. Lars Christensen.. Mobil: 4015 6403.. : 6443 3101.. lc.. lakering@post.. tele.. Næstformand og miljø:.. Thorkild Hansen.. Mobil: 2865 3870.. Tlf: 6475 2154.. tuh@hansen.. tdcadsl.. Bane/kørendemateriel:.. Kristian Jensen.. tlf: 6445 1594/ 2041 9788.. kristian.. jensen5620@gmail.. Kioskansvarlig:.. Kirsten Alm Andersen.. tlf: 2977 6962 - 3043 0708.. kirsten.. alm@hotmail.. Sekretær, PR.. hjemmesiden FB, Kiosk m.. m.. Gitte Svaneholm.. tlf: 2731 0079.. mail:.. gitte-svaneholm@hotmail.. Micro Ansvarlig.. Jack Berlin Rasmussen.. Tlf: 6049 8722.. mail: berlin.. jr.. jr@gmail.. Suppleant 1.. 85 cc ansvarlig:.. Jens Martin Wænnerstrøm.. Tlf: 2336 6660.. Aarup1@live.. Supleant 2.. René Baad.. Mail: renebaad@hotmail.. com.. tlf: 2890 9728.. Sponsor afd:.. Holdlederer:.. 1 div.. 85 cc Henning Skovmand Thomsen.. 3 div.. 85 cc Niels Nielsen.. 50 cc Jesper Holmegaard.. 2 div.. 50 cc René Baad.. Kiosken tlf: 6447 2249.. Klubhuset tlf: 6447 2249.. Love og vedtægter for Vissenbjerg Bred Motorklub.. 1.. Klubbens navn: Vissenbjerg Bred Motorklub, hjemmehørende i Assens Kommune, stiftet d.. 05.. 1974.. Klubben er underkastet Danmarks Motor Unions love.. 2.. Klubbens formål er sport og kammeratskab og at samle den motorinteresserede ungdom til sund fritidsbeskæftigelse, sport og sammenkomster, at arbejde for hensynsfuld kørsel og søge at skabe sympati for motorsporten.. 3.. Klubben optager alle motorinteresserede som medlemmer.. 4.. Klubben afholder en ordinær generalforsamling hvert år i februar måned.. Der indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved bekendtgørelse på VBMK s hjemmeside.. www.. vbmk.. Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.. Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamling, og kun med 2/3 flertal.. Hvis ikke dette flertal opnås, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringerne kan vedtages ved simpelt flertal.. Stemme og taleret på generalforsamling har alle medlemmer af VBMK, der er fyldt 15 år og har betalt kontingent.. 5.. Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt en tredjedel af medlemmerne fordrer dette, dog kan den ordinære generalforsamling eller bestyrelsen og fordre det.. Til en sådan indkaldes med 8  ...   2 internt valgte revisorer.. Udebliver et medlem fra bestyrelsesmøde mere end 2 gange uden lovligt afbud, betragtes medlemmet som suspenderet og suppleanten indkaldes.. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at løse forskellige opgaver.. Disse udvalg og arbejdsgrupper er altid underlagt VBMKs bestyrelse.. 7.. Medlemmer betaler kintingent af størrelse, som fastsættes hvert år på generalforsamlingen.. Kontingentet forfalder til betaling d.. 15 januar.. En gang årligt restancer, udover 4 uger medfører et rykkergebyr kr.. 100,00.. Restancer udover 6 uger medfører endnu et rykkergebyr på kr.. 100,00 og vedkommende bliver sat på DMUs og senere sletning af VBMKs medlemskartotek uden yderligere varsel.. Klubbens regnskab afsluttes pr.. 31.. 12.. Klubbens regnskab skal revideres af klubbens egne revisorer.. Dette gælder for både A og B medlemmer af VBMK.. 8.. Et således slettet eller udmeldt medlem kan dog optages igen, såfremt han ordner sit gamle mellemværende med klubben.. 9.. Bestyrelsen er bemyndiget til at slette et medlem, hvis dette medlem ved klubbens arrangementer, løb eller lignende viser usømmelig adfærd, eller modarbejder klubbens interesser.. Dom kan slettede eller suspenderede medlemmer kræve at få suspenderingen forelagt på klubbens førstkommende generalforsamling, og endvidere kan en sådan suspension kræve forelagt DMUs repræsentantskab iflg.. DMUs love 29.. 10.. Medlemmer der ønsker deres udmeldelse af VBMK skal sende denne skriftligt til formanden eller kassereren senest 15 november, da medlemmet ellers hæfter for endnu et års kontingent.. 11.. Areal og bane må kun anvendes til de i 2 nævnte formål.. Areal og bygninger må ikke overdrages/sælges til privatpersoner eller benyttes til private fritidsformål.. Ved foreningens opløsning kan generalforsamlingen efter indhentelse af Assens Kommunes accept overdrage/sælge bygningerne til en anden forening, i modsat fald tilfalder bygningerne Assens Kommune.. Klubben kan ophæves på bestyrelsens initiativ ved en ordinær og ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsningen.. Den således afholdte generalforsamling bestemmer ligeledes over klubbens likvide midler, der dog skal tilfalde ungdomsarbejde.. 12.. Bestyrelsen er bemyndiget til at udnævne æresmedlemmer.. VBMKs bestyrelse, revideret d.. 28.. februar 2012..

  Original link path: /om+vbmk/
  Open archive
 •  

 • Title: Kørerprofiler
  Descriptive info: Micro.. 80 cc.. Vissenbjer Bred Motorklub har igen i år samarbejde med Fjelsted Speedway Klub i micro og 85cc speedway.. Vissenbjerg har i år følgende hold:.. 1 div og 3 div i 85cc.. 1 div og 2 div i 50cc/Micro.. Se kørerne under fanerne 50 og 80cc..

  Original link path: /koererprofiler/
  Open archive

 • Title: Træningstider
  Descriptive info: Bredbanen har træning tirsdag og lørdag, lørdag med forbehold for løb og matcher ( se kalender for aktiviteter).. INGEN træning d.. 2014 pga.. regn!.. Første åbne træning på Bredbanen vil være d.. 04.. BESTYRELSEN har besluttet at træningstiden for alle mdr.. i Micro tirsdag eftermiddag/aften kører fra kl.. 16.. 30 til 18.. 30, for 85 cc fra 18.. 00 til 20.. 00!.. Denne beslutning er pga.. heldagsskolen.. Årets træning vil  ...   00 til 20 for 85cc.. Lørdag:.. fra 13.. 00 til 15.. 00 for micro.. 14.. 00 - 17.. 00 for 85cc.. Se Træningsgebyr under 80cc 50cc fanen!.. Klubcyklerne er altid klar til dig der har lyst til at prøve om denne sport er noget for dig.. Giv en besked til.. så er vi klar til at byde dig velkommen :).. Tjek altid forsiden/nyhederne for evt.. lukket træning, løb, matcher og aflysning!!!..

  Original link path: /traeningstider/
  Open archive

 • Title: Galleri
  Descriptive info: Klik på det galleri, som du ønsker at se billeder fra.. Vi ligger løbende billeder ind, så hold øje med siden.. Danmarksmester Guldfest 1 div.. 85 cc d.. 21.. Guldfest d.. 08.. Top 16 Vejlby d.. Guld til FSK & VBMKs 4 div.. hold.. Speed Club gr.. A/B 2014.. DM stemnings billeder fra hele dagen!.. DM 50 cc 2014.. DM 85 cc afd.. 2 2014.. DM før.. 02.. VBMKs nye støvsuger.. Fynsmesterskab 2014 Munkebo.. Hans Andersens bryllup d.. 26.. 07.. Sommerstævne 85 cc 2014.. YGT 2014 Verdensmesterskaberne i 85 cc.. Klubmesterskab 2014.. 07.. 1 og 3 div 85 cc lørdag d.. 17.. Micro-Sommerstævne 17 & 18 maj 2014.. D.. 10 maj 2014..  ...   Guld 2013.. Forskelligt fra august 2013.. Sejr til 2 div.. i vojens!.. "Bliv speedwaykører for en dag" på Bredbanen d.. 2013.. YGT-Hold 80cc 2013.. Dagen før YGT Team Challenge 2013.. Sommerstævne 80cc 2013.. Sejr igen til VBMKs 2 div.. 80cc 1 juni og 1 div.. Åben Hus arr.. for Micro d.. 24.. Vores bane og smukke omgivelser foto:Sofie Anna Svaneholm.. DT billeder fra d.. FSKs Nuser-Cup d.. 2013 på Bredbanen.. Micro Sommerstævne 2013.. Sejr nr.. 2 til 80cc 2 div.. på Vejlby.. Microopvisning på Fjelsted Speedway Center d.. Micro DT d.. 27.. Årets første sejr tog 2 div.. 80cc på Bredbanen d.. 20.. Diverse billeder.. Micro-træningsskole med Frederik Jakobsen d.. 16/04-2013 på Bredbanen..

  Original link path: /galleri/
  Open archive

 • Title: Kalender
  Descriptive info: Herunder kan du se de arrangementer som vi pt.. har planlagt.. Dato.. Kl.. Arrangement.. Evt.. information.. 18/10-2014.. 13:00.. Afslutningsløb Micro 2014.. 13.. 00 - 14.. 15:00.. Afslutningsløb 85cc 2014.. 15.. 00.. 18:30.. KLUBFEST.. Medbring madkurven, servise og det gode humør til en hyggelig Afslutningsfest.. Vi skal fejre vores Guldhold,  ...   vi i år har 40 års Jubilæum i Verdens Bedste Motorklub.. HUSK at tilmeld jer til både løb og fest i kiosken eller på.. Det er vigtigt at vide hvor mange vi bliver til festen lørdag aften.. så HUSK tilmelding :).. Bestyrelsen glæder sig til at se alle denne aften!..

  Original link path: /kalender/
  Open archive

 • Title: Støtteforeningen
  Descriptive info: BEMÆRK.. Dato for Stumpemarked d.. 01 2015!!.. Vissenbjerg Bred Motorklubs Støtteforening:.. Freddy Lykke Nielsen.. mobil:2512 2545.. freddy-n@mail.. Næstformand:.. Aksel Svaneholm.. tlf: 4016 1265.. aksel-svaneholm@hotmail.. Kasserer:.. Anne-Grethe Jørgensen.. tlf: 6447 1641.. svendcarlo@mail..

  Original link path: /stoetteforeningen/
  Open archive

 • Title: Sponsorer
  Original link path: /Sponsorer/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Trænigen er AFLYST i aften d.30.09.2014
  Descriptive info: 30.. september 2014, kl.. 14:11..

  Original link path: /nyheder/traenigen+er+aflyst+i+aften+d.30.09.2014_185/
  Open archive

 • Title: Speed Club Super A
  Descriptive info: 24.. 20:01.. Vinder af de ordinære heat blev Christian Thaysen, 2 Tim og 3 Emil Pørtner.. Vinder af Super Heat Christian, 2 Mads H og 3 Jonas K.. Tak til alle for en super dejlig aften og et godt race hvor der virkelig blev gået til den..

  Original link path: /nyheder/speed+club+super+a_184/
  Open archive •  


  Archived pages: 224