www.archive-dk-2014.com » DK » C » CSRKOMPASSET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 208 . Archive date: 2014-10.

 • Title: CSR Kompasset
  Descriptive info: .. CSR Kompasset.. English.. Del.. Om CSR Kompasset.. Orden i eget hus.. Ansvarlig leverandørstyring.. Retningslinjer.. Værktøjer.. Klagemekanismer.. Ordliste.. Cases.. Kom godt i gang med ansvarlig leverandørstyring.. Dette værktøj kan hjælpe jeres virksomhed med at efterleve internationale retningslinjer for virksomheders samfundsansvar i leverandørkæden.. Værktøjet indeholder gode råd, cases, skabeloner, nyttige links m.. v.. som er målrettet mindre og mellemstore virksomheder.. Større virksomheder og organisationer kan også finde inspiration til arbejdet.. giver jer et overblik over forventninger og muligheder i arbejdet med ansvarlig leverandørstyring og kan derfor være et godt sted at starte.. 1.. Ambitioner og organisering.. Her får I gode råd til, hvordan I kan fastlægge ambitionsniveauet og organisere arbejdet med ansvarlig leverandørstyring.. 2.. Krav til leverandører.. Her får I gode råd til, hvordan I kan formulere og kommunikere CSR-krav til jeres leverandører.. 3.. Udvælgelse af leverandører.. Her får I gode råd  ...   leverandører til at rette op på problematiske CSR-forhold og samarbejde om løbende forbedringer.. 6.. Kommunikation om ansvarlig leverandørstyring.. Her får I gode råd til, hvordan I kan kommunikere jeres indsats og resultater af arbejdet med ansvarlig leverandørstyring.. Stiller kunderne krav til jer?.. Fortæl jeres kunder, at I overholder dansk lov og international ret m.. På få minutter kan I lave en erklæring hvor I bekræfter at I efterlever dansk lovgivning.. Vælg selv de sociale og miljømæssige emner der er relevante hos jer.. Lav erklæringen her.. Hjælp os med at forbedre CSR Kompasset.. Vi håber, at du vil deltage i en kort undersøgelse, der kan hjælpe os med at forbedre CSR Kompasset.. Ja, jeg vil gerne deltage.. Nej, jeg ønsker ikke at deltage.. Spørgeskemaet åbner op i et nyt vindue, så du kan vente med at udfylde det til du forlader CSR Kompasset..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Om CSR Kompasset | CSR Kompasset
  Descriptive info: Forside.. >.. Print.. CSR Kompasset er et gratis online-værktøj, der kan hjælpe virksomheder med at udvise nødvendig omhu i arbejdet med ansvarlig leverandørstyring.. CSR Kompasset, der har eksisteret siden 2005, er nu på foranledning af.. Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd.. blevet opdateret.. Derfor tager det nu højde  ...   s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (UNGP).. og.. OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder.. Værktøjet er målrettet små og mellemstore virksomheder inden for produktion, handel og service.. Også større virksomheder kan finde inspiration til arbejdet med ansvarlig leverandørstyring.. Parterne bag.. Vilkår for anvendelse.. Ansvarsfraskrivelse.. Behandling af persondata.. Kontakt..

  Original link path: /om-csr-kompasset-0
  Open archive

 • Title: Orden i eget hus | CSR Kompasset
  Descriptive info: Virksomheder bør selv leve op til de krav, som de stiller til deres leverandørers samfundsansvar.. Virksomheder forventes at udvise nødvendig omhu (due diligence) i arbejdet med samfundsansvar.. Det gælder både i forhold til virksomhedernes egen forretning og i forhold til virksomhedens forretningspartnere.. Sidstnævnte kan både være relationer.. downstream.. , som fx underleverandører og medarbejdere, men det kan også være.. upstream.. , som fx investorer, kunder, opkøbere mv.. CSR-kompasset hjælper din virksomhed med at udvise den nødvendige omhu i arbejdet med ansvarlig leverandørstyring.. Fremgangsmåden i CSR Kompasset kan dog også  ...   til deres forretningspartneres samfundsansvar.. Virksomheder skal med andre ord have politikker og processer, der dels kan hjælpe med at udpege de områder, hvor virksomhederne risikerer at have en negativ indflydelse på CSR-principper og derved ikke leve op til internationale principper for samfundsansvar, dels hjælper virksomhederne med at forebygge og afbøde en eventuel negativ indflydelse og endelig støtter virksomhederne i at redegøre for deres indsats.. Du kan læse mere om virksomhedens nødvendige omhu i forhold egen forretning under.. Virksomheden skal have orden i eget hus.. Hvad er CSR?.. Brancheinitiativer.. Kundekrav..

  Original link path: /orden-i-eget-hus
  Open archive
 •  

 • Title: Ansvarlig leverandørstyring | CSR Kompasset
  Descriptive info: Ansvarlig leverandørstyring handler om at samarbejde med jeres leverandører om at sikre, at de agerer samfundsansvarligt, og om at skabe løbende forbedringer af leverandørernes CSR-forhold.. Det er især vigtigt at have fokus på højrisikoleverandører, der fx kommer fra brancher, der er kendt for at have særlige udfordringer eller lande, hvor national lovgivning og internationalt anerkendte principper for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption ikke fuldt ud respekteres.. Virksomhedens ansvar i leverandørkæden.. Krav til leverandørers processer.. Dialog og partnerskaber med leverandører.. Gevinster ved ansvarlig leverandørstyring.. Skabeloner til Ansvarlig Leverandørstyring..

  Original link path: /ansvarlig-leverand%C3%B8rstyring
  Open archive

 • Title: Retningslinjer | CSR Kompasset
  Descriptive info: Retningslinjer.. Anerkendte principper, retningslinjer og standarder er et godt udgangspunkt for virksomheder, der ønsker at påbegynde eller videreudvikle deres arbejde med forretningsdrevet samfundsansvar.. Der findes adskillige danske og internationale organisationer og netværk, som tilbyder principper, systemer og indikatorer, der kan anvendes som udgangspunkt for virksomhedens strategi, implementering og rapportering i forhold til samfundsansvar.. Der findes også en række egentlige virksomhedsstandarder for samfundsansvar, hvoraf mange giver virksomheden  ...   med principper og retningslinjer, der kan gøre det lettere for virksomheder at systematisere deres indsats, når de arbejder med forretningsdrevet samfundsansvar.. Listen er ikke udtømmende, men indeholder de principper og retningslinjer, som er særligt anerkendte og globalt anvendelige og som virksomhederne derfor anbefales at bruge.. FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv.. OECD's Retningslinjer.. FN's Global Compact.. Principper for ansvarlige investeringer.. ISO 26000.. DS 49001.. Andre certificeringsordninger..

  Original link path: /retningslinjer
  Open archive

 • Title: Værktøjer | CSR Kompasset
  Descriptive info: Her kan du finde forskellige nationale og internationale værktøjer, som din virksomhed kan bruge i arbejdet med samfundsansvar:.. Titel.. Om værktøjet.. Global Compact Self Assessment Tool.. Global Compact Self Assessment Tool er et gratis webbaseret værktøj, der hjælper virksomheder med at omsætte Global Compact s ti overordnede principper til praktiske handlinger.. Human Right Compliance Assessment Quick Check.. Værktøjet hjælper dig til at lokalisere risici for overtrædelse af menneskerettigheder i din virksomheds drift.. Værktøjet indeholder en database over 195 spørgsmål og 947 indikatorer, der hver måler implementeringen af menneskerettigheder i virksomhedens politikker og procedurer.. EU guide om menneskerettighederne.. EU-kommissionens guide til arbejdet med menneskerettigheder i små og mellemstore virksomheder.. EU sektor guides om employment og recruitment agencies.. Employment Recruitment Agencies Sector Guide on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights.. EU sektor guides om olie og gas.. Oil and Gas Sector Guide on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights.. EU sektor guide om it sektoren.. ICT Sector Guide on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights.. Klimakompasset.. Klimakompasset er  ...   engagement.. Værktøjer til at rekruttere, skabe trivsel og fastholde medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet.. Bæredygtige indkøb.. Miljøstyrelsen har samlet en række værktøjer der hjælper dig til at finde ud af hvilke krav der stilles til dig som professionel indkøber og hvordan du kan købe bæredygtigt ind.. Sælgerværktøj.. Værktøjet kan hjælpe virksomheden med at identificere de områder indenfor CSR hvor I kan tilføje jeres kunder værdi, hvor I matcher jeres kunders tiltag, eller hvor jeres kunder foretager sig noget, som I ikke gør.. GoCSR.. GoCSR er et gratis webbaseret værktøj, der hjælper virksomhedsledelsen med at inddrage medarbejdere og andre interessenter i udviklingen af virksomhedens CSR-strategi.. Miljøøkonomi.. Værktøj til at få overblik over små og mellemstore virksomheders aktiviteter og omkostninger i forbindelse med miljøregnskabet.. Arbejdsmiljøøkonomi.. Værktøj til at få overblik over virksomhedens aktiviteter og omkostninger i forbindelse med arbejdsmiljøregnskab.. OECD Due Diligence guide.. OECD DUE Deligence guide in conflict affectes and high risk areas.. OECD Risk Awarness Tool.. OECD Risk Awarness Tool for Multinational Enterprices in Weak Governance Zones.. Childrens rights and business principles.. The Children s rights and business principles..

  Original link path: /v%C3%A6rkt%C3%B8jer
  Open archive

 • Title: Klagemekanismer | CSR Kompasset
  Descriptive info: Alle virksomheder forventes i dag at sikre adgang til oprejsning for ofre for negativ indflydelse på menneskerettighederne, som virksomheden er skyld i eller bidrager til.. Virksomheder forventes også at etablere en effektiv klagemekanisme alene eller sammen med andre.. Herunder kan du læse mere om hvordan din virksomhed kan sikre, at I møder forventningerne.. Tilbyd en klageadgang.. Fordele ved at etablere en klagemekanisme.. Hvordan etablerer man en klagemekanisme?.. En effektiv klagemekanisme.. Cases på konfliktløsning..

  Original link path: /klagemekanismer
  Open archive

 • Title: Ordliste | CSR Kompasset
  Descriptive info: Her får I definitioner og forklaringer på nogen af de fagudtryk, der bruges i CSR Kompasset.. CSR-principper.. : Internationalt anerkendte principper for miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, dvs.. menneskerettighederne, inklusiv arbejdstagerrettighederne og principper for beskyttelse af forbrugerinteresser, samt principper for beskyttelse af miljø og fremme af anti-korruption.. Virksomhedens arbejde med at efterleve disse bæredygtighedsprincipper kaldes også for Corporate Social Responsibility (CSR), virksomhedens samfundsansvar eller ansvarlig virksomhedsadfærd.. Her kan du finde de vigtigste.. CSR-forhold.. : Virksomhedens aktuelle CSR-præstation, dvs.. respekten for menneske- og arbejdstagerrettigheder og forbrugerinteresser, miljøbelastningen og tilfælde af korruption.. CSR-forholdene afspejler dermed i hvilken grad virksomheden lever op til CSR-principperne.. Code of Conduct.. : Code of Conduct betyder retningslinjer for hvordan vi gør.. Virksomhedens Supplier Code of Conduct beskriver de.. CSR-krav.. virksomheden stiller til leverandørernes CSR-indsats, og er dermed udgangspunktet  ...   at håndtere den.. CSR-risici.. : Risici for negativ indflydelse på CSR-principper.. CSR-forpligtigelser.. : Virksomhedens egne forpligtelser til at respektere internationalt anerkendte CSR-principper.. CSR-politik:.. Virksomheden kan vælge at offentliggøre CSR-forpligtelser i form af en eller flere CSR-politikker.. Nødvendig omhu (due diligence).. : De processer som virksomheden forventes at have på plads for dels at kunne identificere de områder, hvor den kan have en negativ indflydelse på CSR-principperne, dels at kunne forebygge og afbøde eventuel negativ indflydelse og endeligt at kunne redegøre for virksomhedens indsats for at håndtere negativ indflydelse.. Når der tales om.. proceskrav.. henvises derfor til de krav virksomheden stiller til leverandørernes processer for nødvendig omhu.. Oprejsning (remedy):.. Oprejsning handler om at tage sig af mennesker, der er berørt af negativ indflydelse på CSR-principperne, som virksomheden er skyld i eller bidrager til..

  Original link path: /ordliste
  Open archive

 • Title: Cases | CSR Kompasset
  Descriptive info: I kan hente inspiration til jeres arbejde med ansvarlig leverandørstyring i de 5 virksomhedscases til venstre.. Virksomhedscasene er:.. J.. Lauritzen og NORDEN.. : Læs om to danske rederier, der stiller krav til leverandørernes ledelsessystemer og har udviklet fælles værktøjer til ansvarlig leverandørstyring.. Mater.. : Læs om møbelproducenten Mater, der yder lån til CSR-forbedringer hos små leverandører og betaler  ...   Læs om Rice, der indgår langstrakte leverandørsamarbejder og opbygger kompetencer hos leverandørerne gennem leverandørbesøg og træningsforløb.. Solhjulet.. : Læs om Solhjulet, der har indgået et partnerskab med en leverandør i Uganda om produktion af biodynamiske og økologiske fødevarer.. Auluna.. : Læs om tekstilvirksomheden Aulunas arbejde med at inspirere leverandørerne til selv at gøre en indsats gennem samarbejde og træning..

  Original link path: /cases
  Open archive

 • Title: Ambitioner og organisering | CSR Kompasset
  Descriptive info: Ambitioner og organisering.. Fase 1: Ambitioner og organisering.. I denne fase får I gode råd til, hvordan I kan fastlægge ambitionsniveauet for arbejdet med ansvarlig leverandørstyring, og til hvordan I kan organisere arbejdet.. Et klart formuleret ambitionsniveau og en velfungerende organisering er afgørende for en effektiv håndtering af risici for negativ indflydelse på.. CSR-principper.. i jeres leverandørkæde.. Med CSR-principper menes internationalt anerkendte principper for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.. Forudsætningen  ...   forventningerne til jeres egen virksomheds CSR-forhold og kan dokumentere, at I selv lever op til de krav, I stiller til jeres leverandører.. I kan læse mere under.. og under.. ansvarlig leverandørstyring.. De 2 trin i denne fase er:.. Ambitionsniveau for ansvarlig leverandørstyring.. Fastlæg mål for indsatsen.. Afsæt ressourcer til arbejdet.. Hav orden i eget hus.. Organisering af ansvarlig leverandørstyring.. Lad topledelsen tage ejerskab.. Uddel ansvar og opgaver.. Brug virksomhedens eksisterende systemer..

  Original link path: /ambition-og--organisering-0
  Open archive

 • Title: Krav til leverandører | CSR Kompasset
  Descriptive info: Krav til leverandører.. Fase 2: Krav til leverandører.. I denne fase får I gode råd til, hvordan I kan formulere og kommunikere CSR-krav til jeres leverandører.. Code of Conduct betyder retningslinjer for hvordan vi gør.. Jeres Code of Conduct er det dokument, der beskriver de krav I har til jeres leverandørers CSR-indsats, og er dermed udgangspunktet for ansvarlig leverandørstyring.. Det er nemlig med  ...   leverandører for at sikre, at de er i stand til at møde jeres forventninger.. De 3 trin i denne fase er:.. Udarbejdelse af krav.. Udarbejd jeres Code of Conduct, self-assesment skema og checklist.. Bilag med udvalgte krav.. Overvej et bilag med udvalgte krav.. Kommunikation af krav.. Tilpas jeres Code of Conduct.. Offentliggør jeres Code of Conduct.. Udsend jeres Code of Conduct.. Udarbejdelse af krav..

  Original link path: /krav-til-leverand%C3%B8rer
  Open archive •  


  Archived pages: 208